تبلیغات
داستان کوتاه انگلیسی و ...English short audio story - مجموعه اصطلاحات انگلیسی همراه تا تلفظ انگلیسی فونتیک و معنی جملات (1)
داستان کوتاه انگلیسی و ...English short audio story
Endurance is the key of success

مجموعه اصطلاحات انگلیسی همراه با تلفظ فونتیک
                                           نمی دونم

I don`t know

آی دُنت نُ

Beats me

بیتس می

I have no idea

آی هَو نُ آی دیا

  

تبریک میگم

Congratulations

کان گِرَجولِیشِنز

  

تسلیت می گم

Condolences

کان دُ لِنسِز

 


   

ساکت باش

Be quiet

بی کوآیِت

  

ممنونم

Thank you

ثَنک یوو

Thanks

ثَنکس

او خیلی افسرده است

He is really in a funk

هی ایز ری ِ لی این اِ فانک

He is really upset

آپ سِت

He is really depressed

دیپ رِسد


 موارد دیگر در ادامه مطلب 

او آدمِ پَستی است

He is a jerk

هی ایز اِ جِرک

He is a mean person

هی ایز اِ مییین پِرسِن

jerk = a mean person = آدمِ پَست

 

دست از سَرَم بَردار

Get off my back

گِت آف مای بَک

 

با مشت زد تو صورتم

He gave me a knuckle sandwich

هی گِیو می اِ ناکِل سَندویچ

 

 داری چیکار می کنی؟

What are you doing

وات آر یو دواینگ؟

 

داری چه غلطی می کنی؟

What the hell are you doing

وات دِ هِل آر یو دواینگ؟

 

هَمَش تو تخیلاتش زندگی می کنه

He lives in a lala land

هی لیوز این اِ لالا لَند

اِنقَدر وول نخور

Do you have ants in your pants

دو یو هَو اَنتس این یُر پَنتس

 

منظورت چیه؟

What do you mean

وات دو یو میییین

 

تنهام بذار

leave me alone

لیو می اِلُن

  

 آیا هیچوقت آواز می خونی؟

Do you ever sing a song

دو یو اِوِر سینگ اِ سانگ؟

  

آیا تا به حال روح دیده ای؟

Have you ever seen a ghost

هَو یو اِوِر سین اِ گُست؟

 


برو کنار

Step off

اِستِپ آف 

 


برو پی کارِت

Go jump in the lake

گُ جامپ این دِ لِیک

 

 هر وقت بَس بود، بگو بَسه

Say when

سِی وِن

 


بَسه

When

وِن

  

 داره وِل می چرخه

He is horsing around

هی ایز هُرسینگ اِرَوند

He is idling around

هی ایز آیدِلینگ اِرَوند

  


 

 

  

                       نظرم عوض شد

I changed my mind

آی چِینجد مای مایند

 


                                           خُب

Well

وِل

So

سُ

Alright

اُل رایت

  

چطور مگه؟

How come

هَو کام؟

خُب که چی؟

So what

سُ وات؟

  

حدس بزن چی شده!

Guess what

گِس وات!  محض رضای خدا...

For God`s sake

فُر گادز سِیک

  

 گَند زدم

I screwed up

آی اِسکورود آپ

I goofed up

آی گوفد آپ 

او دو تا نی نی داره

She has two rug rats

شی هَز توو راگ رَتس

 

 

او تازه کاره

He is a rookie

هی ایز اِ روکی

He is a greenhorn

هی ایز اِ گِرین هُرن

  

 ایکی ثانیه فرار کردم

I escaped in no time at all

آی اِسکِیپد این نُ تایم اَت آل

  

             

اصلا مشکلی نداره

Not at all

نات اَت آل


امشب میخوایم غوغا کنیم

Tonight we want to raise the roof

تو نایت وی وانت تو رِیز دِ روف

  

وقتی دیدمِش خیلی ترسیدم

When I saw him I got cold feet

وِن آی سا هیم آ گات کُلد فیت

  

او یه ترسویِ بُز دِله

He is a chicken

هی ایز اِ چیکِن

He is a yellow

هی ایز اِ یِلُ


                                      او مُرد

He died

هی داید

He bought the farm

هی بآت دِ فارم

He passed away

هی پَسد اِوِی
طبقه بندی: اصطلاحات انگلیسی، 
ارسال توسطauthor by yass fallible
Archive
صفحات جانبی
امکانات جانبی
alone8120